Επιλογή Συντάκτη

Θεραπείες για μώλωπες και μώλωπες

Ένας ξαφνικός μώλωπος, ένα χτύπημα, προκαλεί όχι μόνο πόνο, αλλά και δυσάρεστες εξωτερικές εκδηλώσεις. Μώλωπες, ειδικά σε εμφανές μέρος, πρέπει όχι μόνο να καλυφθούν, αλλά και να θεραπευτούν. Για την εξάλειψη των επιπτώσεων του αιματώματος βοηθήστε ειδικά εργαλεία με τη μορφή αλοιφών, πηκτωμάτων. Ποιες ιδιότητες διαθέτουν αυτά τα φάρμακα, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σωστά;